Däckinformation

Dubbdäck VS friktionsdäck: Dubbdäck är det säkraste valet av vinterdäck på kalla vintervägar. Dubbdäck får bättre fäste än friktionsdäck på isiga underlag. Dubbdäck har en stadigare gummiblandning så att dubbarna ska sitta kvar, men de är inte alls lika bra på barmark som friktionsdäck är. Däremot är dubbdäck ett sämre val för miljön och ljudnivån blir högre. Därför får man inte använda dubbdäck mellan 16 april och 30 september.

Av miljöskäl finns även vintertid förbud mot dubbdäck på vissa gator i Sveriges storstäder eftersom dubbdäck river upp för höga halter av partiklar som är farliga att inandas. Att dubbdäck drar mycket mer bensin är friktionsdäck stämmer inte. Skillnaden är marginell, däremot påverkar lufttrycket bränsleförbrukningen i mycket högre grad.

Det finns inte ett vinterdäck som är optimalt på alla väglag. Det viktigaste är att du kör med förnuftet och anpassar din körning efter väglaget som råder.